Terug

11/05/20

Beachvolleybal Senioren


Hoi allemaal,

Zoals al eerder gemaild is het best een uitdaging om na de snelle start van de jeugd nu ook het beachvolleybal voor 19+ mogelijk te maken. Hierna leggen we uit hoe we dat denken te doen. Gelukkig hebben we een weekje ervaring met de jeugdtrainingen onder bijzondere omstandigheden. Zolang iedereen op zijn eigen veld blijft is het afstand houden best goed te doen, vooral omdat we maar met zes spelers per veld zijn. De grootste uitdaging zit eigenlijk bij het aankomen en weggaan. Doordat we genoeg tijd tussen de trainingen hebben is dat ook te doen. We hebben nu voor de senioren mensen die willen trainen en mensen die vrij willen spelen.

Trainen: het lijkt erop dat iedereen die zich heeft opgegeven ook in een passend groepje kan worden ingedeeld. De trainingen zullen op woensdag en vrijdag om 19.10 uur zijn (tot 21.00 uur). De indeling krijgen jullie later, die is bijna klaar. Hier gelden de regels zoals beschreven in het protocol.

Vrij spelen: dit is ingewikkelder. Jullie zijn gewend om wanneer je maar zin hebt vrij te kunnen spelen. Dat kan voorlopig helaas niet. We willen in ieder geval de eerste weken zoveel mogelijk zicht hebben op wat er gebeurt. Als vereniging zijn we daar immers voor verantwoordelijk en we lopen ook kans dat we een boete krijgen of weer moeten sluiten als het niet veilig is wat er gebeurt. Daarom gaan we dit als volgt organiseren. We gaan twee extra velden gebruiken, om het vrij spelen mogelijk te maken. Op de doordeweekse dagen kun je die op een vast tijdstip reserveren met een (min of meer) vast groepje. We maken hier een rooster van, zodat de mensen die komen spelen zeker weten dat ze een veld kunnen gebruiken en er niemand voor niks komt. Daarnaast gaan we op zaterdag gedurende een aantal uur (afhankelijk van de behoefte) de velden open stellen en toezicht erbij organiseren. We maken een functie op de website om hiervoor een veld te reserveren. Info hierover volgt nog. Als er dan nog mensen zijn die niet van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken en heel graag op een ander tijdstip willen beachvolleyballen, dan kunnen ze dat apart aanvragen (met motivatie waarom ze niet van de aangeboden tijden gebruik kunnen maken) en dan zullen we per geval beslissen of we dat toestaan. Er zijn aan het vrij spelen wel een aantal regels verbonden: - Je mag maar met 4 spelers tegelijk een veld gebruiken en moet bij de reservering aangeven wie dat zijn. Als je een vast tijdstip hebt en een van de spelers kan een keer niet dan mag daar een vervanger voor worden gezocht, maar door met vaste groepjes te werken beperken we het aantal onderlinge contacten. - Er mag alleen 2 tegen 2 gespeeld worden. De Estivales variant vinden we niet geschikt voor het 1,5 m. afstand houden. Uitzondering is er voor 2e klasse en lager, die mogen 3 tegen 3 spelen (en dus ook met 6 mensen een veld reserveren). Er mag dan niet geblokt worden. - De overige regels uit het protocol gelden ook: direct naar je veld, eigen water mee, na afloop direct complex verlaten en ballen schoonmaken na gebruik. - Alleen leden mogen deelnemen.

De vaste blokken die gereserveerd kunnen worden zijn:

Maandag 18.00 uur tot 19.30 uur 2 velden

Maandag 19.45 uur tot 21.15 uur 2 velden (reeds gereserveerd)

Dinsdag 18.00 uur tot 19.30 uur 2 velden

Dinsdag 19.45 uur tot 21.15 uur 2 velden

Woensdag 19.45 uur tot 21.15 uur 2 velden

Donderdag 18.00 uur tot 19.30 uur 2 velden

Donderdag 19.45 uur tot 21.15 uur 2 velden

Vrijdag 19.45 uur tot 21.15 uur 2 velden

Als je hiervan gebruik wilt maken stuur dan een mail met daarin het groepje dat wil spelen en een 1e, 2e en 3e voorkeur.

We streven ernaar dit (trainen en vrij spelen) vanaf aanstaande woensdag al te starten, maar zijn nog wel afhankelijk van de gemeente (er moet nog een besluit worden genomen en we weten niet of die nog met aanvullende richtlijnen komt). Als het lukt gaan we ook vanaf aanstaande zaterdag de velden open doen voor vrij spelen. Overigens mogen jeugdleden daar ook gebruik van maken.

De groepsindeling volgt uiterlijk morgenavond.

Groeten, Silicium.

Beachvolleybal Senioren


Geschreven door: Silicium